Saturday, 06/06/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nậm Cang
 • Lục Đức Đang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979726247
  • Email:
   lucducdang@gmail.com
 • Vũ Thị Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976956069
  • Email:
   vuthituyen8989@gmail.com
 • Hoàng Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0965754751
  • Email:
   hoangluyennamcang@gmail.com
 • Trịnh Xuân Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0372472496
  • Email:
   truongnamcang1982@gmail.com
 • Nguyễn Văn Đại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0375207938
  • Email:
   quocdaifc@gmail.com