Thứ bảy, 06/06/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nậm Cang
 • Lục Đức Đang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979726247
  • Email:
   lucducdang@gmail.com
 • Vũ Thị Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976956069
  • Email:
   vuthituyen8989@gmail.com
 • Đặng Thị Sính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0352285033
  • Email:
   dangsinh91@gmail.com
 • Hoàng Thị Doan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   hoangdoan4212195@gmail.com